پروژه مسکونی الیزه

پروژه مسکونی الیزه واقع در خیابان ملاصدرا مشهد استفاده از لوله و اتصالات برقی یزدپولیکا