اثرات اشعه فرابنفش (UV) بر روی لوله پی وی سی

تابش UV (اشعه فرابنفش) نور خورشید می­تواند بر روی سطح خارجی لوله پی وی سی اثرگذار باشد. اما حتی اگر در بلند مدت هم لوله در معرض تابش باشد، عملاً خصوصیات عملکردی و کیفیت لوله پی وی سی تغییری نمی­ کنند.

Read More